કરલે દિલ કી બાત આજ હૈ મૌકા

630

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

કરલે દિલ કી બાત આજ હૈ મૌકા

Related Posts
1 of 297

”ક્મ્મ્મોજી જો બાતે હમારે બીચ હો રહી હે, કહી વો ઈશક મુહોબત કી બાતે તો નહિ હે ના, અગર એસા હે તો આપ ઉસે ભૂલ હી જાઓ, ક્યોંકી હમારા સમાજ સબ બરદાસ્ત કર લેતા હે, પર ઈશ્ક મુહોબત કી બાતે નહી..”

Also You like to read
1 of 151

Valentine's Day 06

સમાજ કે સમજ પ્રેમ ના રંગ માં ભંગ પડાવશે એવી ચોખ્ખી ચેતવણી ”જિસ દેશ મેં ગંગા બહેતી હે” મુવી થકી અત્યાર ના ”બરફી બોય” રણવીર કપૂર ના બધી રીતે દાદા થતા રાજકપૂરે ઉચ્ચારેલ જે આજે પણ ઘણી વખત કલરફૂલ યુવાની ને બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ નાખે છે.

This content is locked

Login To Unlock The Content!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More