કુદરતની અનમોલ ભેટ આંખ

2,755

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

કુદરતની અનમોલ ભેટ આંખ

Also You like to read
1 of 59
Related Posts
1 of 323

કોન્ટેક્ટ લેન્સ જે કોઈપણ દૃશ્યને નાનું મોટું કરી શકશે

કેવું લાગશે ? જ્યારે કોઈ એમ કહે કે આંખમાં લગાડેલ કોન્ટેક્ટ લેન્સ જ દુર્બીનનું કામ કરવા લાગશે ? વિશ્વાસ નથી થતો ને ? પરંતુ આ હકીકત બનવા જઈ રહ્યું છે. અમેરિકાના અમુક શોધકર્તાઓ એ એક એવો કોન્ટેક્ટ લેન્સ બનાવી લીધો છે જે ઝૂમ ઇન કે ઝૂમ આઉટ કરી શકશે એટલે કે દુરના કોઇપણ દૃશ્યને નજીક કે મોટું અથવા નાનું કરી શકાય છે. લેન્સ બનાવવાવાળા સંશોધકો એવો દાવો કરે છે કે આ લેન્સ કોઇપણ દૃશ્યને ત્રણ ગણું મોટું કરી શકશે.

This content is locked

Login To Unlock The Content!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

loading...

- Advertisement -

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More