ચહેરાનાં શત્રુ ખીલ

7,710

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

ચહેરાનાં શત્રુ ખીલ

Related Posts
1 of 302

યુવાવસ્થામાં ખીલ એક મુસીબત બની જાય છે. કારણ કે આ જ ઉમરમાં જ યુવક અને યુવતીઓનાં ચહેરા પર ખીલનો પ્રકોપ વધી જતો હોય છે. આ ખીલને દૂર કરવાના ચક્કરમાં યુવક અને યુવતીઓ જાણે-અજાણે નખ વડે ખોતરીને મુસીબત વધારી દે છે. તેના પરિણામ સ્વરૂપે ચહેરા પર કાળા ડાઘા, ખાડા અને ચહેરો ખરબચડો બની જાય છે અને ચહેરો કદરૂપો દેખાવા લાગે છે.

Also You like to read
1 of 94

Acne

સામાન્ય રીતે જોવા મળે છે કે, યુવકોની અપેક્ષાએ યુવતિઓમાં ખીલનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળે છે. ક્યારેક તો તેનું પ્રમાણ એટલી હદ સુધી વધી જાય છે કે તેની સારવાર કરાવવી પડતી હોય છે. જે યુવકોના માતા પિતાને ખીલ થયા હોય તેવા લોકો વધુ તેનો શિકાર બનતા હોય છે. ત્વચારોગના નિષ્ણાંતનાં કહેવા મુજબ ચહેરા પર થોડી ફોડલી થાય તે સામાન્ય છે, પણ અમુક યુવક અને યુવતિઓમાં તેનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. જો કે અમુક લોકો તેમાં અપવાદ રૂપ પણ હોય છે. આ ખીલ ચહેરા, પીઠ અને ચાટી પર વધારે થતા હોય છે.

This content is locked

Login To Unlock The Content!

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More