જાયફળ ના ફાયદા તમે જાણો છો

Nutmeg on a white background
57

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

જાયફળ અનેક બીમારીઓમાં કામ આવે છે. તેનો ઉપયોગ અનેક પ્રકારના ઘરેલુ ઉપચારમાં પણ કરી શકો છો. જાયફળ ખૂબ જ મોટા માત્રામાં ગરમ મસાલાઓમાં પ્રયોગ કરવામાં આવતો એક મસાલો છે. તેનો ઔષધીય ગુણ પણ ઓછા નથી. ભૂખ ન લાગતી હોય તો ચપટી ભર જાયફળની કતરી ચુસીને જુઓ. થોડી જ વારમાં આરામ મળશે.  પાચક રસોની વૃદ્ધિ થશે. ભૂખ વધશે અને ખાવાનુ પણ સારી રીતે હજમ થશે. જાયફળના કાચા દોધમાં ઘસીને ચેહરા પર સવારે અને રાત્રે લગાવો.  ખીલ ઠીક થઈ જશે અને ચેહરામાં નિખાર આવશે.

Also You like to read
1 of 68
Related Posts
1 of 297

Nutmeg

This content is locked

Login To Unlock The Content!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More