બટાકાના અનેક ઉપયોગ

38

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Also You like to read
1 of 70

કોઇ ને કોઇ રૂપમાં બટાકા થાળીમાં સામેલ થઇ જાય છે. કયારેક શાક રૂપે તો કયારેક ચિપ્સ કે ફ્રેંચ ફ્રાઇજના રૂપમાં બટાકાના ફકત ખાવામાં જ નહી પરંતુ સાફ-સફાઇના તેમજ હેલ્થકેર સંબંધી ઘણી તકલીફોમાં ફાયદાકારક અને નુકશાનકારક પણ છે  સાથે ઘરના અન્ય કામોમાં પણ કારગર છે.

Related Posts
1 of 326

This content is locked

Login To Unlock The Content!

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

loading...

- Advertisement -

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More