બદલતા મોસમમાં રાખો ઘરના વયોવૃદ્ધોની સંભાળ

1,492

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Also You like to read
1 of 90
Related Posts
1 of 326

આ બદલતા મોસમમાં ઘણા પ્રકારની બિમારીઓ જન્મ લે છે. જેનાથી ઘણા લોકો બીમાર થાય છે. મોસમમાં બદલાવને કારણે ડેન્ગ્યું, મેલેરિયા, ડાયરિયા અને ટાઈફોડ જેવી બિમારીઓ સામે આવવા લાગે છે, ચોમાસામાં થવાવાળા રોગોને હવા, પાણી અને મચ્છરથી થવાવાળા રોગોની શ્રેણીમાં વહેચી શકાય છે.

This content is locked

Login To Unlock The Content!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

loading...

- Advertisement -

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More