શિયાળામાં રાખો તમારા ભૂલકાઓની કાળજી

2

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

શિયાળામાં રાખો તમારા ભૂલકાઓની કાળજી

Also You like to read
1 of 23
Related Posts
1 of 237

Child Care 01

શિયાળાની ઋતુમાં નાના બાળકોની કાળજી રાખવી ખુબ જરૂરી બની જાય છે. કારણ કે જરાક ઠંડી લાગવાથી તેમની તબિયત ખરાબ થઇ જાય છે. જો થોડી ઘણી પણ ચૂક થાય તો તરત જ તેમને શરદી – ઉધરસ થઇ જાય છે. તેમજ મોટાઓની તુલનામાં બાળકોની સ્કિન ખુબ જ સોફ્ટ હોય છે. જો તેના ઉપર ધ્યાન ન આપો તો તેમની સ્કિન ડ્રાય થઇ જાય છે અને બીજી અનેક સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થાય છે.

This content is locked

Login To Unlock The Content!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More