સાંપોની દિલચસ્પ અને ડરામણી દુનિયા

40

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

સાંપોની દિલચસ્પ અને ડરામણી દુનિયા

Related Posts
1 of 298

સાંપ અને માણસનું બંધન ખુબજ અનોખું છે. ધરતીનાં ધ્રુવોનો બાદ કરતા તેઓ દરેક જગ્યાએ જોવા મળે છે, અને જોવા પણ મળે છે તેમનો ડર…

વિશ્વ વિખ્યાત, પરંતુ મુશ્કેલીમાં…..

Also You like to read
1 of 87

વિશ્વના ઘણા દેશોની જેમ કે જર્મનીની દવા કંપનીના લોગો પર અને વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠનનાં ફ્લેગ પર જોવા મળતો દુનિયામાં સૌથી વધુ પ્રશીધ્ધ છે. તેમજ ભારતના સ્વાસ્થ્ય સંગઠનનાં લોગોમાં પણ સ્નેક જોવા મળે. જો કે આ એસ્કુલાપ્નાટેર સાંપ છે, જે ઝેરીલો નથી હોતો. તેમ છતાંય તેમના રહેણાંક અને ગેર કાનૂની વ્યાપાર વધવાના કારણે તેમના અસ્તિત્વ પર ગંભીર અસર જોવા મળે છે.

This content is locked

Login To Unlock The Content!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More