કાર્ય કરવાની રીત ભાતમાં આર્ટિફિશ્યલ ઇન્ટેલિજન્સ ટેકનોલોજી ભાગ-2

1,298

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

કામને સરળ બનાવવા માટે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ તો આપણે વર્ષોથી કરતા જ આવી રહ્યા છીએ, પરંતુ આજે ટેકનોલોજીનો વિસ્તાર એટલી હદ સુધી વધી ગયો છે કે, કાર્યસ્થળે માનવીઓ દ્વારા કરવામાં આવતા વિવિધ કામોને પણ ઉપકરણો દ્વારા અંજામ આપવો સંભવ છે.

Related Posts
1 of 237

એક બાજુ જ્યાં એ.આઈ. ટેકનોલોજીએ કાર્ય સ્થળ પર નવી ક્રાંતિ લાવી દીધી છે, સિક્કાની બે બાજુ હોય તેમ તેની બીજી બાજુ, ભવિષ્યમાં તેના નુકશાન પણ જોવા મળી શકે છે. આવો જાણીએ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ વિશે વિસ્તારથી.

Also You like to read
1 of 84

artificial_intelligence_04

કાર્ય કરવાની રીત ભાતમાં આવી રહ્યો છે, બદલાવ

આર્ટિફિશ્યલ ઇન્ટેલિજન્સ ટેકનોલોજી

artificial_intelligence_08

This content is locked

Login To Unlock The Content!

કાર્ય કરવાની રીત ભાતમાં આર્ટિફિશ્યલ ઇન્ટેલિજન્સ ટેકનોલોજી ભાગ-1

કાર્ય કરવાની રીત ભાતમાં આર્ટિફિશ્યલ ઇન્ટેલિજન્સ ટેકનોલોજી ભાગ-2

કાર્ય કરવાની રીત ભાતમાં આર્ટિફિશ્યલ ઇન્ટેલિજન્સ ટેકનોલોજી ભાગ-3

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More