બ્લોગરની કલમે Bloggers Desk issue no 11

44

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Also You like to read
1 of 37

નવા વર્ષનાં પ્રારંભે આપ સૌનું સ્વાગત કરતા આનંદ અનુભવાય છે. આ સાલ ૨૦ અને ૧૬ બન્ને ટર્નિગ પોઈન્ટ સાથે આવેલ છે. જે ફૂલ ડેવલપમેન્ટ નો  પર્યાય છે.આશા છે. આપણા સૌ માટે પણ આ સાલ પૂર્ણ રૂપે ખિલવાનો ટર્નિગ પોઈન્ટ બની રહે છે. આ સિઝન ફિટનેસ મેળવવા,જાળવવા અને વધારવા માટેની સિઝન છે. આપણી આજુબાજુમાં જુદીજુદી સંસ્થાઓએ આપણને પ્રેરણા આપવા ઘણી સ્પર્ધાઓ યોજેલ છે.

Related Posts
1 of 298

This content is locked

Login To Unlock The Content!

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More