બ્લોગરની કલમે Bloggers Desk issue no 13

69

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

આપણે હેલ્ધીનેસ અને હેપીનેસ વિષે વાત કરી. હવે પછી નું સ્ટેજ છે ભાવી પેઢી નો વિકાસ.

Also You like to read
1 of 38
Related Posts
1 of 323

જીવન માં ત્રણ બાબત એવી છે જે વ્યકિત ને સમાજ માં આદરણીય સ્થાન અપાવે છે.

  • પહેલી ચીજ છે આત્મવિશ્વાસ. જો આત્મવિશ્વાસ કેળવાય તો ગમે તેવી મુશ્કેલી માંથી આગળ વધવાનાં પ્રયત્નો ચાલુ રહે અને તેથી સફળતા સાંપડવી સહજ બને.
  • બીજી ચીજ છે સ્વપ્નો જોવાં, અને તેને પુરા કરવાનું સામર્થય કેળવવું. આ માટે આપણાં આદર્શ પુરૂષ છે ડૉ.અબ્દુલ કલામ આઝાદ. તેમણે યુવાનો ને મોટાં સ્વપ્નો જોવાની અને તે પુરા કરવા માટે સતત પ્રયત્ન કરવાની પ્રેરણા આપી છે.
  • ત્રીજી બાબત છે ચેલેન્જ સ્વીકારવી ચેલેન્જ સ્વીકારવા તૈયાર રહેનાર હંમેશા સફળ થાય છે.

This content is locked

Login To Unlock The Content!

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

loading...

- Advertisement -

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More