બ્લોગરની કલમે Bloggers Desk issue no 16

39

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

છેલ્લા પખવાડીયામાં મારા અંગત સ્નેહીઓના અવસાને મને ખુબ જ ડિસ્ટર્બ કર્યો હતો. ત્યારે મારા એક મિત્રએ મને કહ્યું કે તમો ઘણી બધી બાબતોમાં લખો છો, તો આ બાબત પર પણ સંક્ષેપ્ત ગીતા સાર આપોને, જો કે તેમનો ઉદેશ્ય કદાચ મારી મસ્તી કરવાનો હશે પણ મને તેની વાત સ્વીકારવા જેવી લાગી.

Also You like to read
1 of 37
Related Posts
1 of 298

આ બાબત એવી છે કે મૃત્યુ માટે દરેક વયક્તિએ હંમેશા તૈયાર રહેવું જોઈએ. ઈચ્છા થાય ત્યારે કોઈ પણ સત્કાર્ય બાકી ન રાખતા તુરંત જ તે પૂર્ણ કરવું જોઈએ.

This content is locked

Login To Unlock The Content!

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More