ભાવનગરની ભૂમિ પર ઇતિહાસ રચાયો : વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડમાં સ્થાન

એસ.એન.ડી.ટી મહિલા કોલેજ ભાવનગર ખાતે માવતર સંસ્થાના પ્રેરણાસ્ત્રોત સ્વ. વિજયભાઈ દવેની પ્રથમ પુણ્યતિથિ નિમિત્તે માવતર…

- Advertisement -

Latest News

Recent Posts

Recent Posts

- Advertisement -

Recent Posts

ભાવનગરની ભૂમિ પર ઇતિહાસ રચાયો : વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડમાં સ્થાન

એસ.એન.ડી.ટી મહિલા કોલેજ ભાવનગર ખાતે માવતર સંસ્થાના પ્રેરણાસ્ત્રોત સ્વ. વિજયભાઈ દવેની પ્રથમ પુણ્યતિથિ નિમિત્તે માવતર…

Recent Posts

Recent Posts

World News

ફળ અને શાકભાજીના રસ Fruit and vegetable juices

 ફળ અને શાકભાજીના રસ લેતા પહેલાં શું ઘ્યાન રાખવું … ફળ હોય કે શાકભાજી તેનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં સાધારણ ગરમ પાણીમાં ૧૫થી ૨૦ મિનિટ પલાળી રાખવા…

જીમાકોન -ર૦૧૬ કોન્ફરન્સ રાજકોટ

૨૬ વર્ષ બાદ ઇન્ડીયન મેડીકલ એસોસીએશન ની રાજ્ય કક્ષાની કોન્ફરન્સ જીમાકોન-૨૦૧૬નુ રાજકોટ ના આંગણે આયોજન જીવનશૈલી ની સંબધી રોગ અને સારવાર ની થીમ સાથે…
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.

Reviews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More