- Advertisement -

ચાઇનિઝ દોરાનું વિતરણ કરતા સ્ટોલ ઉપર સરપ્રાઇઝ ચેકીંગ

પતંગના દોરાથી ઘાયલ થયેલ પશુ-પક્ષી માટે સારવાર કેન્દ્રો શરૂ કરવામાં આવેલ છે

સરકારશ્રી દ્વારા કરૂણા અભિયાન પ્રોજેકટ શરૂ કરવામાં આવેલ છે. જે સંદર્ભે તા.૧૦ જાન્યુઆરી થી ૨૦ જાન્યુઆરી સુધી પતંગના દોરાથી અબોલ પશુ-પક્ષીઓ અને માણસોને નુકશાન ન થાય તે હેતુથી’’કરૂણા અભિયાન’’ હાથ ધરવામાં આવે છે અને ઉતરાયણ જેવા પર્વની ઉજવણી જેવો માનવનો હર્ષ અને ઉલ્લાસનો પ્રસંગ અબોલ પશુ-પક્ષીઓ માટે અને માણસોને કોઇ ખતરારૂપ ન થાય તે રીતે ઉજવવામાં આવે તે દિશાઓમાં પ્રયત્નો થાય અને લોકોમાં જાગૃતિ કેળવાય છે. આ સંદર્ભે ’’ કરૂણા અભિયાન-૨૦૨૦’’અંતર્ગત આજ રોજ જિલ્લા સેવાસદન સભાખંડ,કલેકટર કચેરી-મોરબી ખાતે કલેકટરશ્રી જે.બી. પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને એક મીટીંગનું આયોજન કરવામાં આવેલ.

Chinese Dora Nu Vitaran Karata Stola Upar Surprise Cekinga 04

- Advertisement -

- Advertisement -

77

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

કરૂણા અભિયાન-૨૦૨૦ અંતર્ગત અબોલ પશુ-પક્ષી રક્ષણ માટે કલકેટરશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને મીટીંગ યોજાઇ.

ચાઇનિઝ દોરાનું વિતરણ કરતા સ્ટોલ ઉપર સરપ્રાઇઝ ચેકીંગ કરી દોરાઓનો નાશ કરવો – મોરબી જિલ્લા કલેકટરશ્રી જે.બી.પટેલ

પતંગના દોરાથી ઘાયલ થયેલ પશુ-પક્ષી માટે સારવાર કેન્દ્રો શરૂ કરવામાં આવેલ છે

Related Posts
1 of 439

સરકારશ્રી દ્વારા કરૂણા અભિયાન પ્રોજેકટ શરૂ કરવામાં આવેલ છે. જે સંદર્ભે તા.૧૦ જાન્યુઆરી થી ૨૦ જાન્યુઆરી સુધી પતંગના દોરાથી અબોલ પશુ-પક્ષીઓ અને માણસોને નુકશાન ન થાય તે હેતુથી’’કરૂણા અભિયાન’’ હાથ ધરવામાં આવે છે અને ઉતરાયણ જેવા પર્વની ઉજવણી જેવો માનવનો હર્ષ અને ઉલ્લાસનો પ્રસંગ અબોલ પશુ-પક્ષીઓ માટે અને માણસોને કોઇ ખતરારૂપ ન થાય તે રીતે ઉજવવામાં આવે તે દિશાઓમાં પ્રયત્નો થાય અને લોકોમાં જાગૃતિ કેળવાય છે. આ સંદર્ભે ’’ કરૂણા અભિયાન-૨૦૨૦’’અંતર્ગત આજ રોજ જિલ્લા સેવાસદન સભાખંડ,કલેકટર કચેરી-મોરબી ખાતે કલેકટરશ્રી જે.બી. પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને એક મીટીંગનું આયોજન કરવામાં આવેલ.

Chinese Dora Nu Vitaran Karata Stola Upar Surprise Cekinga 01
Chinese Dora Nu Vitaran Karata Stola Upar Surprise Cekinga 01

કલેકટરશ્રીએ ઉપસ્થિત અધિકારીશ્રીઓને જિલ્લામાં ચાઇનિઝ દોરાનું વિતરણ કરતા સ્ટોલ ઉપર સરપ્રાઇઝ ચેકીંગ કરી દોરાઓનો નાશ કરવા તેમજ ઉત્તરાયણ બાદ વીજ તારોમાં ફસાયેલા દોરાઓનો નિકાલ કરવા પી.જી.વી.સી.એલ.ના અધિકારીઓને સુચના આપી હતી.

Chinese Dora Nu Vitaran Karata Stola Upar Surprise Cekinga 03
Chinese Dora Nu Vitaran Karata Stola Upar Surprise Cekinga 03
Also You like to read
1 of 114

વન વિભાગે સવારના ૯-૦૦ કલાક પહેલા અને સાંજે ૧૭-૦૦ કલાક પછી પતંગો ઉડાવવામાં ન આવે તેવી જાહેર જનતાને અપીલ કરી છે. તેમજ અભિયન અંગે માહિતી આપી હતી. જયારે મોરબી જિલ્લાના શહેર તથા તાલુકાઓના વિસ્તારોમાં નીચેની વિગતોએ સારવાર કેન્દ્રો શરૂ કરવામાં આવેલ છે. જેમનો જાહેર જનતાએ નોંધ લઇ પતંગના દોરાથી અબોલ પશુ-પક્ષીઓ ધાયલ થાય તો નીચે મુજબના સારવાર કેન્દ્રનો સંપર્ક કરવા અનુરોધ કરવામાં આવે છે.

Chinese Dora Nu Vitaran Karata Stola Upar Surprise Cekinga 04
Chinese Dora Nu Vitaran Karata Stola Upar Surprise Cekinga 04

“કરૂણા અભિયાન”-૨૦૨૦ અંતર્ગત તા.૧૪/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૦ દરમ્યાન સવારના ૭.૦૦ થી સાંજના ૧૮.૦૦ સુધી શરૂ કરવામાં આવનાર સારવાર કેમ્પની વિગતો

અનુ.નં. તાલુકાનું નામ સારવાર કેમ્પની વિગત કર્મચારીનું નામ કર્મચારીનો હોદો મોબાઇલ નંબર
૦૧ મોરબી પશુચિકિત્સાલય મોરબી, જેલ રોડ લીલાપર રોડ સબ જેલ, મોરબી શ્રી એમ.જી.દેત્રોજા  ફોરેસ્ટર ૯૯૭૮૯૧૦૭૦૪
શ્રી પી.એમ.ગોહીલ ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ૯૯૨૫૯૮૫૫૯૮
૦૨ મોરબી યદુનંદન ગૌશાળા લીલાપર રોડ, તાત્રીક તાલીમ કેન્દ્ર શ્રી કે.આર.ગોહીલ  ફોરેસ્ટર ૯૯૨૫૫૬૨૮૯૨
શ્રી કે.ડી.બળિયાવદરા ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ૮૩૨૦૬૪૯૯૯૪
૦૩ મોરબી નગર દરવાજા ૧૯૬૨ શ્રી એ.બી. પટેલ  ફોરેસ્ટર ૯૪૨૭૨૪૦૫૨૯
શ્રી પ્રદિપ કંડોરીયા ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ૭૨૨૮૦૩૭૨૩૮
૦૪ વાંકાનેર દાણાપીઠ શ્રી એમ.જે. મકવાણા  ફોરેસ્ટર ૯૯૭૯૮૭૮૭૫૭
શ્રી કે.વી.પનારા ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ૯૭૨૭૩૭૧૪૪૬
૦૫

 

વાંકાનેર સીવીલ હોસ્પીટલ સામે

જડેશ્વર રોડ

શ્રી ડી.એમ. દાફડા  ફોરેસ્ટર ૯૮૨૫૫૨૪૩૦૨
શ્રી કે.એલ રંગપડા ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ૬૩૫૧૩૧૭૦૧૮
૦૬ ટંકારા ટંકારા

મિતાણા

શ્રી ડી.એલ. કોરીંગા  ફોરેસ્ટર ૯૯૭૯૧૦૩૮૨૮
શ્રી એમ.જી. સંધાણી ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ૯૮૯૮૨૨૭૫૩૮
૦૭ માળિયા પશુ દવાખાનું શ્રી કે.આર. ચાવડા  ફોરેસ્ટર ૯૯૦૪૫૩૦૩૬૨
શ્રી એન.જી ચૌહાણ ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ૯૭૨૫૩૮૭૦૮૨
૦૮ હળવદ પશુ દવાખાનું શ્રી સી.ડી. દવે  ફોરેસ્ટર ૯૭૩૭૦૯૪૪૨૭
શ્રી જે.બી. લીબોંલા ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ૮૨૩૮૨૬૭૫૬૮

ઉતરાયણ પર્વ નિમિતે કરૂણા અભિયાન અંતર્ગત તા.૧૦-૦૧-૨૦૨૦ થી ૨૦-૦૧-૨૦૨૦  દરમિયાન ધાયલ થયેલ પશુ/પક્ષીઓના સારવાર માટે પશુપાલન વિભાગ દ્વારા શરૂ કરાયેલ કરૂણા સેન્ટરની યાદી

Chinese Dora Nu Vitaran Karata Stola Upar Surprise Cekinga 01
Chinese Dora Nu Vitaran Karata Stola Upar Surprise Cekinga 01
ક્રમ તાલુકા કરુણા સેન્ટરનું નામ સમય ફરજ પરનાં અધિકારી/કર્મચારીનું નામ મોબાઇલ નંબર
મોરબી વિવિધલક્ષી પશુ દવાખાનું લીલાપર રોડ, મોરબી

 

૦૭-૦૦થી ૧૨:૩૦ ડો જે વી પટેલ ૯૪૨૬૨૨૫૩૪૯
શ્રી જે.બી.અઘારા ૯૮૨૫૩૮૯૮૪૦
૧૨-૩૦થી ૧૮-૦૦ ડો.એન.ડી. ભાડજા ૯૯૦૯૪૧૪૨૬૪
શ્રી કે.એમ.પ્રજાપતિ ૯૮૨૫૯૧૩૬૭૧
 

પશુ દવાખાનું, જેલ રોડ, મોરબી

૦૭-૦૦થી ૧૨:૩૦ ડો.એ એન.કાલરીયા ૯૯૨૫૦૩૯૨૪૯
શ્રી પી.પી.ભાટીયા ૮૨૦૦૫૬૭૬૭૭
૧૨-૩૦થી ૧૮-૦૦ ડો. આર.સી.કાસુન્દ્રા ૯૮૨૫૬૩૭૪૫૭
શ્રી બી.એ. પટેલ ૯૮૨૫૪૨૩૫૨૧
૧૯૬૨ કરુણા અનિમલ એબ્યુલન્સ સર્વિસ મોરબી નગરદરવાજા ૦૭-૦૦થી ૧૮-૦૦ ડો.રાજેશ માલકીયા ૯૫૭૪૪૯૨૧૨૫
શ્રી મયુરભાઈ ગોહિલ (ડ્રાઈવર) ૯૬૬૨૦૯૨૦૦૫
ટંકારા પશુ દવાખાનું મોરબી ચોકડી, ટંકારા ૦૭-૦૦થી ૧૨-૩૦ ડો. જે.કે. પટેલ ૯૮૨૫૨૯૬૧૦૧
શ્રી કે.જી. કૈલા ૭૫૬૭૬૮૬૯૮૧
 

૧૨-૩૦થી ૧૮-૦૦

ડો.હેતલ જીવાણી ૯૪૦૮૦૪૪૧૭૩
શ્રી એચ.એ. પડંયા ૯૮૭૯૫૦૭૦૬૫
માળિયા(મીં) પશુ દવાખાનું, બાયપાસ રોડ, તાલુકા પંચાયતની બાજુમાં માળીયા(મીં) ૦૭-૦૦થી ૧૨-૩૦ ડો. વી.બી. એરવાડીયા ૯૯૭૯૦૨૦૭૧૨
શ્રી એ.આર.વિડજા ૮૧૪૦૯૧૮૦૦૧
૧૨-૩૦થી ૧૮-૦૦ ડો. તાલીબ હુસેન ૭૬૨૧૦૦૮૬૦૦
શ્રી એમ.એમ.મેવાડા ૯૪૨૮૮૩૪૮૮૧
વાંકાનેર પશુ દવાખાનું, જડેશ્વર રોડ, વાંકાનેર

 

 

 

૦૭-૦૦થી ૧૨-૩૦ ડો.વી.આર.વસીયાણી ૮૪૬૯૪૭૧૭૭૧
શ્રી બી.એલ. ગઢીયા ૯૮૨૫૪૨૨૩૨૫
૧૨-૩૦થી ૧૮-૦૦ ડો. શબીર સેરશીયા ૮૫૧૧૬૫૪૯૭૦
શ્રી બી.એમ. પટેલ ૯૮૯૮૫૮૭૨૮૪
ધેટા બકરા વિસ્તરણ કેન્દ્ર, દાણાપીઠ, વાંકાનેર  

૦૭-૦૦થી ૧૮-૦૦

ડૉ.એસ.આર.ગોંડલીયા ૯૬૦૧૨૬૬૨૭૭
શ્રી વિજય માકાસણા ૯૮૨૫૮૮૨૨૫૮
હળવદ પશુ દવાખાનું, દશામાં મંદિર પાસે ધ્રાંગધ્રા રોડ,  હળવદ ૦૭-૦૦થી ૧૨-૩૦ ડો.એન.ટી.નાયકપરા ૯૭૧૨૬૩૩૦૫૨
શ્રીઆઈ.પી.દલસાણીયા ૯૮૨૫૧૭૬૬૫૮
૧૨-૩૦થી ૧૮-૦૦ ડો. હેમત નાગા ૯૦૭૯૨૦૯૫૫૯
શ્રી વસંત કૈલા ૯૮૨૫૦૦૭૨૬૯

આ બેઠકમાં નિવાસી અધિક કલેકટરશ્રી કેતન પી. જોષી, નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી ચૌધરી, જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રી બી.એમ. સોલંકી, જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી મયુર પારેખ, તેમજ ફોરેસ્ટ વિભાગ સહિત જિલ્લા તેમજ તાલુકાના અધિકારીશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહયા હતા.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

loading...

- Advertisement -

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More