સમય છે પરિક્ષા ની પરિક્ષાનો…..

8

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Also You like to read
1 of 7

આપણા દેશમાં પોપટની જેમ રટણ કરતી અને કરાવત્તી અભ્યાસ વ્યવસ્થાનાં આધારે પરિક્ષામાં ઉચાં નંબરે પાસ થવું અને ઉચ્ચ શિક્ષા અને સારી નોકરીઓમાં આગળ વધવું છે. આપણા દેશમાં પરિક્ષાનું આ મોડલ બ્રિટીશ શૈલીની શિક્ષા વ્યવસ્થાનાં સ્વરૂપે આવી છે. જો કે પરિક્ષા સીસ્ટમનો પ્રણેતા ચીન છે, જ્યાં 7મી સદીમાં અમલદારશાહી માટે અમલદારોને સિલેક્ટ કરવા માટે લેવામાં આવતી હતી. પરંતુ પરિક્ષા સિસ્ટમને સંપૂર્ણ રીતે સ્વચ્છ અને સુઘડ તેમજ ઉદેશ્યપૂર્ણ માનવા નથી આવતું. એનડીટીવીના સ્ટાર એન્કર રવીશ કુમારે યુનીવર્સીટી સીરીઝ કરી હતી અને તેમાં તેમણે દેશની વિવિધ કોલેજો અને યુનીવર્સીટીની જે પરિસ્થિતિ બતાવી હતી, તે જોતા આજની સ્કૂલિંગ વ્યવસ્થા પર પ્રશ્નચિહ્ન જરૂર મૂકી શકાય.

This content is locked

Login To Unlock The Content!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More