સારા પરફોર્મન્સ બાબતે બાળકો પર અભ્યાસનું દબાણ

4,878

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

આજના ટેકનોલોજી યુગમાં દરેક વસ્તુની ઝડપ વાયુવેગે હોય તેવું માનવામાં આવે છે આજ કારણોસર મોટાભાગે માતાપિતા પોતાના બાળકો પર અભ્યાસનું દબાણ નાખતા રહે છે. જેના કારણે બાળકો પોતાને એક મશીન સમજી લે છે સાથે સાથે  અભ્યાસથી દૂર ભાગતા રહે છે અને જીદ્દી બની જાય છે.

Also You like to read
1 of 82

Study Pressure on Children 06

Read On UC News

Related Posts
1 of 361

This content is locked

Login To Unlock The Content!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

loading...

- Advertisement -

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More