- Advertisement -

નવજાત શિશુઓ માટે જરૂરી જન્મજાત પરીક્ષણ

ન્યુબોર્ન સ્ક્રિનિંગ એટલે નવજાતનું પરીક્ષણ, આ એક શિશુ માટે સૌથી પહેલા થનારું સર્વાધિક મહત્વપૂર્ણ ટેસ્ટ હોય છે. બધા પરિજનો માટે પોતાના શિશુનું પરીક્ષણ કરાવવું એટલે જરૂરી છે કે તેનાથી દુર્લભ પરંતુ ગંભીર વિકારોની જાણ થઈ શકે છે. આ ટેસ્ટ શિશુના જન્મ્યા પછી થનારા વિકાસ સંબંધી ચયાપચય અને આનુવાંશિક વિકારો વિશે જાણ કરે છે. આ ટેસ્ટની મદદથી બાળકોમાં કોઈ વિકારના લક્ષણો જોવા મળે, તે પહેલાં જ તેનું નિદાન સુનિશ્ચિત રીતે કરી લેવામાં આવે છે.

- Advertisement -

- Advertisement -

48

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

નવજાત શિશુઓ માટે જરૂરી જન્મજાત પરીક્ષણ

Also You like to read
1 of 4

ન્યુબોર્ન સ્ક્રિનિંગ એટલે નવજાતનું પરીક્ષણ, આ એક શિશુ માટે સૌથી પહેલા થનારું સર્વાધિક મહત્વપૂર્ણ ટેસ્ટ હોય છે. બધા પરિજનો માટે પોતાના શિશુનું પરીક્ષણ કરાવવું એટલે જરૂરી છે કે તેનાથી દુર્લભ પરંતુ ગંભીર વિકારોની જાણ થઈ શકે છે. આ ટેસ્ટ શિશુના જન્મ્યા પછી થનારા વિકાસ સંબંધી ચયાપચય અને આનુવાંશિક વિકારો  વિશે જાણ કરે છે. આ ટેસ્ટની મદદથી બાળકોમાં કોઈ વિકારના લક્ષણો જોવા મળે, તે પહેલાં જ તેનું નિદાન સુનિશ્ચિત રીતે કરી લેવામાં આવે છે.


This content is locked

Login To Unlock The Content!


Get real time updates directly on you device, subscribe now.

loading...

- Advertisement -

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More