- Advertisement -

પીયુસી કેન્દ્ર ઉપર શાંતિથી લાઈનબંધ કામગીરીમાં સહકાર આપવા અપીલ

પીયુસી કેન્દ્ર ઉપર શાંતિથી લાઈનબંધ કામગીરીમાં સહકાર આપવા અપીલ

ભરૂચ ગુરૂવાર : ભરૂચ જિલ્લાની મોટરીંગ પબ્લીકને જણાવવાનું કે, પી.યુ.સી. કેન્દ્ર ઉપર PUC ONLINE કરવાનું હોય આ કાર્યવાહીમાં ઢીલ થવા સંભવ છે. જેથી તમામ મોટરીંગ પબ્લીકને જે તે પી.યુ.સી. કેન્દ્ર ઉપર શાંતિથી લાઈનબંધ કામગીરી કરાવવા સહકાર આપવા સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી – ભરૂચે એક અખબારી યાદીમાં જણાવેલ છે. 

Puc

- Advertisement -

- Advertisement -

369

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

પીયુસી કેન્દ્ર ઉપર શાંતિથી લાઈનબંધ કામગીરીમાં સહકાર આપવા અપીલ

Related Posts
1 of 483
Puc
Puc

ભરૂચ ગુરૂવાર : ભરૂચ જિલ્લાની મોટરીંગ પબ્લીકને જણાવવાનું કે, પી.યુ.સી. કેન્દ્ર ઉપર PUC ONLINE કરવાનું હોય આ કાર્યવાહીમાં ઢીલ થવા સંભવ છે. જેથી તમામ મોટરીંગ પબ્લીકને જે તે પી.યુ.સી. કેન્દ્ર ઉપર શાંતિથી લાઈનબંધ કામગીરી કરાવવા સહકાર આપવા સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી – ભરૂચે એક અખબારી યાદીમાં જણાવેલ છે.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

loading...

- Advertisement -

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More