સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી છે ઓછામાં ઓછું સાત કલાક આરામ કરવો

5,149

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી છે ઓછામાં ઓછું સાત કલાક આરામ કરવો

Also You like to read
1 of 79
Related Posts
1 of 323

ઊંઘની કમી બીમાર કરી શકે છે. અને કોણ એવું છે જે સારી રીતે ઊંઘી શકે. હાલમાં જ થોડા સમય પહેલા સ્વિડનમાં થયેલ એક અભ્યાસ મુજબ રિસર્ચરો ને જાણવા મળ્યું કે અઠવાડિયા દરમિયાન ઊંઘની ઊણપને વીકેન્ડમાં લાંબો સમય સુઈને ઉણપને પૂરી કરી શકાય છે.

Sleep-1

This content is locked

Login To Unlock The Content!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

loading...

- Advertisement -

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More