સોશ્યલ મીડિયા અને બાળકો

1,297

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

સોશ્યલ મીડિયા અને બાળકો

Related Posts
1 of 237

આજકાલ બાળકોમાં સોશ્યલ નેટવર્કિંગનો ક્રેજ વધારે જોવા મળે છે અને ઈન્ટરનેટમાં તે ધણા સમજદાર બની ગયા છે પરંતુ તેમને એ ખબર હોતી નથી કે તેમની એક નાનકડી ભૂલ તેમના કે તેમના પરિવાર કે મિત્રો માટે નુકશાનકારક હોઈ શકે છે. માત્ર બાળકો જ નહિ માં-બાપે પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ સોશ્યલ સાઈટમાં જોખમ છે પણ એનો મતલબ એ નથી થતો કે તેનો ઉપયોગ જ ન કરવો જોઈએ. બાળકોને ઉપયોગ કરવા દેવો જોઈએ પણ તેમને અમુક બાબતોથી માહિતીગાર કરવા જોઈએ.

Also You like to read
1 of 98

Social Media and Children 02

બાળકો અને મોટેરાઓ પણ સાવધાન રહો. : સોશ્યલ નેટવર્કિંગ સાઈટ્સ એક પ્રકારની ટેવ છે તેનાથી ટેવાય ગયા બાદ તમે તમારો વધુમાં વધુ સમય તેમાં પસાર કરો છો. આ એક નશા જેવું છે જે તમને ભાવનાત્મક રૂપથી પરેશાન કરે છે તેનાથી ટેવાય ગયા બાદ તમે સોશ્યલ નેટવર્કિંગ સાઈટ્સથી દુર નથી રહી શક્તા જીવનનું સૌથી વધુ મહત્વુંનું કામ આજ છે બાકી બધા ગૌણ બની જાય છે.

This content is locked

Login To Unlock The Content!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More