Browsing Tag

“નેવાના પાણી મોભે ના ચડે”

વર્લ્ડ વોટર ડે: પાણી બચાવો… પાણી તમને બચાવશે…!!!

વર્લ્ડ વોટર ડે: પાણી બચાવો... પાણી તમને બચાવશે...!!! “રાતે પાણીએ રોવાનો વખત”, “અંજળ પાણી ખૂટવા”, “ઢાંકણીમાં પાણી લઈ ડૂબી મર”,“નેવાના પાણી મોભે ના ચડે”,“ પાણી પહેલા પાળ બાંધી લેવી…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More