Browsing Tag

મોં વાટે શ્વાસ લેવો

બાળકોમાં થતી દાંતની સમસ્યાઓ

બાળકોમાં થતી દાંતની સમસ્યાઓ મુખ્ય કારણો તરીકે મોંની અપૂરતી સ્વચ્છતા તેમજ દિવસમાં વારંવાર ખોરાક ખાવાની કુટેવો ગણાય. બાળકોના દાંત સ્વચ્છ ન હોય તો મોંમાં રહેલા જંતુઓ તેજાબ પેદા કરે છે,…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More