માથાના/માઈગ્રેન ના દુખાવાથી આરામ આપશે આ ઉપાય

57

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

પૈશનફ્લાવાર

Also You like to read
1 of 70
Related Posts
1 of 326

પરંપરાગત રૂપથી ચિંતા અને અનિદ્રાની સ્થિતિયોના સારવાર માટે પૈશંફ્લાવરને જડી બૂટીના રૂપે ઉપયોગ કરાય છે. આ માથાના સારવારમાં પણ ક્યારે કારગર સિદ્ધ થાય છે. જેમકે એના નામથી જ ખબર ચલે છે કે આ હર્વ મોટી ઈચ્છાઓના ચાલતા તનાવ પૂર્ણ જીવન ગુજારતા લોકોવાળા લોકોના નર્સ સિસ્ટમને શાંત કરે માથાના દુખાવાના ઉપચારમાં લાભદાયક હોય છે.

This content is locked

Login To Unlock The Content!

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

loading...

- Advertisement -

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More