યુટ્રેસ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ

24

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

ભારતીય ડોક્ટરોની અનેરી સિદ્ધિ, પુણેના ડોક્ટરોએ કર્યું સફળતાપૂર્વક

Also You like to read
1 of 55
Related Posts
1 of 326

માતાના ગર્ભાશયથી દીકરી બનશે માતા, GCLI પૂણેના ડોક્ટરોએ કર્યું યુટ્રેસ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પુનામાં દેશનું પહેલું યુટ્રેસ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ૨૧ વર્ષીય યુવતીનાં શરીરમાં કરવામાં આવ્યું.

woman

મહારાષ્ટ્રનાં પુણેનાં ડોક્ટરોએ ૧૮ મે ૨૦૧૭ નાં રોજ ઇતિહાસમાં પોતાનું અને દેશનું નામ અર્જિત કર્યું હતું. પુણેના ગેલેક્સી કેયર લેપ્રોસ્કોપી ઇન્સ્ટીટયુટ હોસ્પીટલનાં ડોક્ટરોની ટીમે દેશમાં પહેલીવાર ગર્ભાશય ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યું હતું. આ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એક એવી સ્ત્રીના શરીરમાં કરવામાં આવ્યું હતું જે જન્મથી જ ગર્ભાશય વિનાની હતી. તેને ગર્ભાશય તેની ૪૫ વર્ષીય માતાએ આપ્યું હતું. આ ઓપરેશન સફળ રહ્યું હતું. આ સર્જરી બાદ હવે તે યુવતી ગર્ભધારણ કરી શકશે.

This content is locked

Login To Unlock The Content!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

loading...

- Advertisement -

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More