Life Care News
A Hope Of True Information

Stockwik förvärvar Fysrehab Lidköping

1


Stockwik Förvaltning AB (publ) har per idag den 1 december 2022 förvärvat samtliga aktier i Fysrehab Lidköping AB (”Fysrehab”). Stockwik tillträdde även samtliga aktier per idag.

Fysrehab är en rehabklinik i Lidköping med målsättningen att vara det självklara valet för de patienter som är i behov av någon form av rehabilitering i Lidköping och i Västra Götalandsregionen. Med cirka femton medarbetare erbjuder bolaget spetskompetens inom flera olika områden, bl a sjukgymnastik, arbetsterapi, logopedi och neuroteam.

Vi är oerhört glada att välkomna Björn, Carina och alla andra medarbetare till Stockwik! Fysrehab är ett välskött bolag med nöjda kunder och vi ser fram mot att få vara med på deras fortsätta resa”, säger David Andreasson, VD för Stockwik.

Med Stockwik kommer vi på Fysrehab att kunna ta tillvara på en större aktörs möjligheter, samtidigt som vi får bidra med vår kunskap och kan utveckla vår verksamhet tillsammans”, säger Björn Andersson, grundare och VD för Fysrehab.

Fysrehab blir Stockwiks sjätte förvärv inom segmentet Hälsa, där Cordinator, TEAM Hälsa, Hela Företagshälsovård, Tjugonde Friskvård och Hälsobolaget redan ingår. För Stockwiks vidkommande innebär förvärvet även att vi breddar vårt tjänsteutbud inom hälsa där denna specialistmottagning utgör ett komplement till våra övriga hälsobolag som primärt verkar inom privat sektor. Vi ser också ökade möjligheter till kunskapsöverföring och ökade affärsmöjligheter mellan bolagen med Fysrehab ombord.

För tolvmånadersperioden per den 31 oktober 2022 uppgick Fysrehabs nettoomsättning till drygt 13 MSEK. EBITDA-resultatet uppgick för motsvarande period till drygt 2,2 MSEK.

Transaktionen sker på skuldfri basis till en EBITDA-multipel om dryga 5x.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2022 kl. 16:00 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.